Rewiduj

Kurs NBP

«
NBP
2014-12-22
USD
3.4767
-0.07%
HKD
0.4481
-0.11%
EUR
4.2625
-0.19%
CHF
3.5429
-0.15%
CNY
0.5523
-0.18%

Warning: Division by zero in /modules/mod_icurrency/mod_icurrency.php on line 205
NBP
2014-12-19
USD
3.4791
1.05%
HKD
0.4486
1.04%
EUR
4.2705
0.80%
CHF
3.5483
0.83%
CNY
0.5533
0.80%

Warning: Division by zero in /modules/mod_icurrency/mod_icurrency.php on line 205
NBP
2014-12-18
USD
3.4428
1.47%
HKD
0.4440
1.46%
EUR
4.2365
0.19%
CHF
3.5190
-0.05%
CNY
0.5489
0.18%

Warning: Division by zero in /modules/mod_icurrency/mod_icurrency.php on line 205
NBP
2014-12-17
USD
3.3928
1.21%
HKD
0.4376
1.20%
EUR
4.2286
0.84%
CHF
3.5209
0.84%
CNY
0.5479
1.20%

Warning: Division by zero in /modules/mod_icurrency/mod_icurrency.php on line 205
NBP
2014-12-16
USD
3.3522
-0.29%
HKD
0.4324
-0.30%
EUR
4.1935
0.42%
CHF
3.4917
0.43%
CNY
0.5414
-0.33%

Warning: Division by zero in /modules/mod_icurrency/mod_icurrency.php on line 205

Reklama

Kto u nas gości ?

Ankieta
 


Podatek VAT i faktura za usługi


 

Fakturowanie usług spedycyjno-transportowych zwłaszcza w transporcie morskim to niemałe wyzwanie dla księgowości. Prawie każdy etap usługi podlega innym stawkom podatkowym,  co utrudnia zastosowanie właściwej. Dodajmy do tego elementy niepodlegające opodatkowaniu i mamy niezłe zamieszanie. Należy pamiętać, że faktura jest wymagana do odprawy ostateksięgowycznej lub tranzytowej. I tu w niektórych urzędach celnych pojawia się problem, ponieważ urzędnicy potrafią doliczyć w p rzypadku odprawy celnej ostatecznej wszystkie elementy składowe z faktury nawet podlegające stawce 23% VAT. ( np. tran sport drogowy z portu do miejsca przeznaczenia po odprawie ostatecznej – transport krajowy), co spowoduje „podwójne” opodatkowanie. Na fakturze za usługę i w kalkulacji należności celno--podatkowych można próbować posłużyć się oświadczenie m o kosztach, które jest akceptowane w większości urzędów celnych. Znam jednak takie, które nadal wymagają wyłącznie faktury.  Zatem jeśli na samym początku nie sprawdzimy zasad, będziemy nękani przez księgowość, co w efekcie narazi nas na stratę czasu, nerwów i skutecznie zapełni nasze biurko korektami czy notami krygującymi. Warto skonsultować się z właściwym Urzędem Skarbowym w myśl różnej interpretacji przepisów, gdy planujemy pierwsze transporty zarówno jako spedytor czy jako importer / eksporter.

Poniżej postaram się przystępnie przedstawić sposób, jaki ja stosuję przy wystawianiu faktur za poszczególne etapy realizacji usługi.  Zdaję sobie sprawę, że to, co działa w moim przypadku, może wyglądać inaczej np. w Wałbrzychu. Dlatego proszę o podzielenie się swoimi doświadczeniami.  Zamieszczony wzór faktury ma charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowi dokumentu księgowego.

Jakie mamy opodatkowanie?

Oprócz tego, co nam konsekwentnie fiskus zabiera z ciężko zarobionych pieniędzy naszej firmy działającej w transporcie/spedycji, mamy do dyspozycji następujące stawki podatku VAT :

- 23 %

- 0 %

- VAT UE

- ZW

Oczywiście opodatkowaniem nie będzie użycie zapisu NP (Nie Podlega). Ten element będzie podlegał opodatkowaniu zgodnie u ustawą VAT poza terytorium U.E.

Skupmy się na transporcie np. z Szanghaju na  warunkach EXW, ponieważ będzie zawierał większość możliwych elementów składowych, jakie mogą się pojawić w fakturze.

Postaram się to przedstawić na przykładzie kontenera sprowadzanego z okolic Szanghaju na warunkach EXW.

Faktura będzie zwierała następujące elementy usługi:

  1. Koszty lokalne Chiny (czyli odbiór, dowóz do portu, koszty odpraw celnych itd.) – stawka VAT NP.
  2. Fracht Morski Szanghai – Gdynia (czyli fracht + dodatki armatorskie) wartość zazwyczaj podana jest ALL IN, ale mogą być wyszczególnione dodatki frachtowe stosowane przez armatorów (dodatki wymienione są w słowniku), np. BAF, CAF w % , PSS   – stawka VAT NP.
  3. Opłaty lokalne w porcie przeznaczenia – THC, ISPS, Handling itd. –stawka VAT 0% .
  4. Odprawa celna ostateczna / tranzytowa – stawka VAT 23%.
  5. Rewizja celna (pamiętaj o firmie kontrolnej), manipulacja kontenera (wystawienie do rewizji)  -–stawka VAT 0%.
  6. Składowanie w porcie (storage ) – stawka VAT 0%.
  7. Przetrzymanie kontenera  (demurrage) – stawka VAT 0% .
  8. Zatrzymanie kontenera (detention ) – stawka VAT 23%.
  9. W zależności od miejsca odprawy celnej koszty transportu do drzwi mogą być opodatkowane następująco:

a)   Jeśli znane jest miejsce dostawy kontenera, np. wynika to ze zlecenia, to stawka VAT za dostawę powinna wynosić 0, a VAT  zostanie dodany do wymiaru podatku w SAD; aby zastosować stawkę 23%, można użyć oświadczenia o kosztach transportu do portu przeznaczenia;

b)   Jeśli z portu ładunek będzie jechał w tranzycie, to VAT do miejsca odprawy celnej będzie podlegał stawce VAT 0%.


W obu przypadkach należy pamiętać, że aby uniknąć kłopotów z urzędem skarbowym, trzeba koniecznie dołączyć do dokumentacji dokument potwierdzający dopuszczenie towaru do dalszej procedury celnej, np. odprawy ostatecznej .

10) Opłata dokumentacyjna / spedycyjna – stawka VAT 23%.

11)  Ubezpieczanie w transporcie. Przy tej pozycji zazwyczaj pojawiają się wątpliwości. Ponieważ jeśli wykupujemy ubezpieczenie All Risk, spedytor zastosuje stawkę 23% VAT, a koszt ubezpieczenia zostanie dodany do wartości celnej w SAD. Zatem, jeśli dany asortyment nie jest zwolniony z VAT, dojdzie do podwójnego opodatkowania.

 

Faktura_import

Podsumowując:

Wszystkie koszty transportu do granicy UE – stosujemy NP.

Od granicy UE do miejsca odprawy celnej – koszty portowe, demurrage –  stawkę VAT 0% .

Ubezpieczenie, usługa odprawy celnej, opłaty dokumentacyjne/spedycyjne – VAT 23%.


W przypadku odprawy fiskalnej:

Koszty lokalne, frachtu, do granicy UE nadal nie będą podlegać opodatkowaniu ( VAT NP).

Koszty terminalowe (THC, rewizja, składowanie, przetrzymanie itd.)  – VAT 0%.

Koszt odprawy fiskalnej, dokumentacyjnej, transportu z portu do drzwi (np. transport Hamburg - Warszawa ) będzie podlegał stawce VAT 23 %.

Należy pamiętać, by koniecznie dostarczyć przedstawicielowi fiskalnemu (agencji celnej) dokonującemu odprawy fiskalnej potwierdzenie dostawy na terenie Polski (CMR z pieczątką odbiorcy). Uchroni nas to przed podwójnym opodatkowanie VAT – polskiego i niemieckiego wynikającego z dopuszczenia do obrotu.