Rewiduj

Kurs NBP

«
NBP
2015-01-30
USD
3.7204
-0.57%
HKD
0.4799
-0.58%
EUR
4.2081
-0.62%
CHF
4.0179
-2.02%
CNY
0.5936
-1.25%

Warning: Division by zero in /modules/mod_icurrency/mod_icurrency.php on line 205

Warning: Division by zero in /modules/mod_icurrency/mod_icurrency.php on line 205
NBP
2015-01-29
USD
3.7418
0.38%
HKD
0.4827
0.40%
EUR
4.2344
-0.01%
CHF
4.1007
-0.79%
CNY
0.6011
0.59%

Warning: Division by zero in /modules/mod_icurrency/mod_icurrency.php on line 205

Warning: Division by zero in /modules/mod_icurrency/mod_icurrency.php on line 205
NBP
2015-01-28
USD
3.7276
-0.19%
HKD
0.4808
-0.23%
EUR
4.2348
0.15%
CHF
4.1335
-0.05%
CNY
0.5976
-0.42%

Warning: Division by zero in /modules/mod_icurrency/mod_icurrency.php on line 205

Warning: Division by zero in /modules/mod_icurrency/mod_icurrency.php on line 205
NBP
2015-01-27
USD
3.7348
-0.67%
HKD
0.4819
-0.62%
EUR
4.2285
-0.02%
CHF
4.1357
-2.57%
CNY
0.6001
0.23%

Warning: Division by zero in /modules/mod_icurrency/mod_icurrency.php on line 205

Warning: Division by zero in /modules/mod_icurrency/mod_icurrency.php on line 205
NBP
2015-01-26
USD
3.7601
-0.23%
HKD
0.4849
-0.27%
EUR
4.2293
-0.14%
CHF
4.2448
-1.79%
CNY
0.5987
1.92%

Warning: Division by zero in /modules/mod_icurrency/mod_icurrency.php on line 205

Warning: Division by zero in /modules/mod_icurrency/mod_icurrency.php on line 205

Reklama

Kto u nas gości ?

Ankieta
 


Podatek VAT i faktura za usługi


 

Fakturowanie usług spedycyjno-transportowych zwłaszcza w transporcie morskim to niemałe wyzwanie dla księgowości. Prawie każdy etap usługi podlega innym stawkom podatkowym,  co utrudnia zastosowanie właściwej. Dodajmy do tego elementy niepodlegające opodatkowaniu i mamy niezłe zamieszanie. Należy pamiętać, że faktura jest wymagana do odprawy ostateksięgowycznej lub tranzytowej. I tu w niektórych urzędach celnych pojawia się problem, ponieważ urzędnicy potrafią doliczyć w p rzypadku odprawy celnej ostatecznej wszystkie elementy składowe z faktury nawet podlegające stawce 23% VAT. ( np. tran sport drogowy z portu do miejsca przeznaczenia po odprawie ostatecznej – transport krajowy), co spowoduje „podwójne” opodatkowanie. Na fakturze za usługę i w kalkulacji należności celno--podatkowych można próbować posłużyć się oświadczenie m o kosztach, które jest akceptowane w większości urzędów celnych. Znam jednak takie, które nadal wymagają wyłącznie faktury.  Zatem jeśli na samym początku nie sprawdzimy zasad, będziemy nękani przez księgowość, co w efekcie narazi nas na stratę czasu, nerwów i skutecznie zapełni nasze biurko korektami czy notami krygującymi. Warto skonsultować się z właściwym Urzędem Skarbowym w myśl różnej interpretacji przepisów, gdy planujemy pierwsze transporty zarówno jako spedytor czy jako importer / eksporter.

Poniżej postaram się przystępnie przedstawić sposób, jaki ja stosuję przy wystawianiu faktur za poszczególne etapy realizacji usługi.  Zdaję sobie sprawę, że to, co działa w moim przypadku, może wyglądać inaczej np. w Wałbrzychu. Dlatego proszę o podzielenie się swoimi doświadczeniami.  Zamieszczony wzór faktury ma charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowi dokumentu księgowego.

Jakie mamy opodatkowanie?

Oprócz tego, co nam konsekwentnie fiskus zabiera z ciężko zarobionych pieniędzy naszej firmy działającej w transporcie/spedycji, mamy do dyspozycji następujące stawki podatku VAT :

- 23 %

- 0 %

- VAT UE

- ZW

Oczywiście opodatkowaniem nie będzie użycie zapisu NP (Nie Podlega). Ten element będzie podlegał opodatkowaniu zgodnie u ustawą VAT poza terytorium U.E.

Skupmy się na transporcie np. z Szanghaju na  warunkach EXW, ponieważ będzie zawierał większość możliwych elementów składowych, jakie mogą się pojawić w fakturze.

Postaram się to przedstawić na przykładzie kontenera sprowadzanego z okolic Szanghaju na warunkach EXW.

Faktura będzie zwierała następujące elementy usługi:

  1. Koszty lokalne Chiny (czyli odbiór, dowóz do portu, koszty odpraw celnych itd.) – stawka VAT NP.
  2. Fracht Morski Szanghai – Gdynia (czyli fracht + dodatki armatorskie) wartość zazwyczaj podana jest ALL IN, ale mogą być wyszczególnione dodatki frachtowe stosowane przez armatorów (dodatki wymienione są w słowniku), np. BAF, CAF w % , PSS   – stawka VAT NP.
  3. Opłaty lokalne w porcie przeznaczenia – THC, ISPS, Handling itd. –stawka VAT 0% .
  4. Odprawa celna ostateczna / tranzytowa – stawka VAT 23%.
  5. Rewizja celna (pamiętaj o firmie kontrolnej), manipulacja kontenera (wystawienie do rewizji)  -–stawka VAT 0%.
  6. Składowanie w porcie (storage ) – stawka VAT 0%.
  7. Przetrzymanie kontenera  (demurrage) – stawka VAT 0% .
  8. Zatrzymanie kontenera (detention ) – stawka VAT 23%.
  9. W zależności od miejsca odprawy celnej koszty transportu do drzwi mogą być opodatkowane następująco:

a)   Jeśli znane jest miejsce dostawy kontenera, np. wynika to ze zlecenia, to stawka VAT za dostawę powinna wynosić 0, a VAT  zostanie dodany do wymiaru podatku w SAD; aby zastosować stawkę 23%, można użyć oświadczenia o kosztach transportu do portu przeznaczenia;

b)   Jeśli z portu ładunek będzie jechał w tranzycie, to VAT do miejsca odprawy celnej będzie podlegał stawce VAT 0%.


W obu przypadkach należy pamiętać, że aby uniknąć kłopotów z urzędem skarbowym, trzeba koniecznie dołączyć do dokumentacji dokument potwierdzający dopuszczenie towaru do dalszej procedury celnej, np. odprawy ostatecznej .

10) Opłata dokumentacyjna / spedycyjna – stawka VAT 23%.

11)  Ubezpieczanie w transporcie. Przy tej pozycji zazwyczaj pojawiają się wątpliwości. Ponieważ jeśli wykupujemy ubezpieczenie All Risk, spedytor zastosuje stawkę 23% VAT, a koszt ubezpieczenia zostanie dodany do wartości celnej w SAD. Zatem, jeśli dany asortyment nie jest zwolniony z VAT, dojdzie do podwójnego opodatkowania.

 

Faktura_import

Podsumowując:

Wszystkie koszty transportu do granicy UE – stosujemy NP.

Od granicy UE do miejsca odprawy celnej – koszty portowe, demurrage –  stawkę VAT 0% .

Ubezpieczenie, usługa odprawy celnej, opłaty dokumentacyjne/spedycyjne – VAT 23%.


W przypadku odprawy fiskalnej:

Koszty lokalne, frachtu, do granicy UE nadal nie będą podlegać opodatkowaniu ( VAT NP).

Koszty terminalowe (THC, rewizja, składowanie, przetrzymanie itd.)  – VAT 0%.

Koszt odprawy fiskalnej, dokumentacyjnej, transportu z portu do drzwi (np. transport Hamburg - Warszawa ) będzie podlegał stawce VAT 23 %.

Należy pamiętać, by koniecznie dostarczyć przedstawicielowi fiskalnemu (agencji celnej) dokonującemu odprawy fiskalnej potwierdzenie dostawy na terenie Polski (CMR z pieczątką odbiorcy). Uchroni nas to przed podwójnym opodatkowanie VAT – polskiego i niemieckiego wynikającego z dopuszczenia do obrotu.